Kp bok och DVD p Books-on-DemandLadda hem bokens manus i pdf 380 KB
Bok & DVD
Sluta skolan!
En lärares tankar och råd till unga föräldrar
av
Lennart Mogren
Forskning och rapporter

Mitt budskap är att föräldrar är viktiga för sina barns lärande. Allt mer forskning visar nu att det är så. The Southwest Educational Development Laboratory (SEDL) i Austin, Texas har t ex sammanställt en PDF om forskning om föräldrar som du kan ladda hem här.

En ny forskningsstudie, ”Kränkningens livsförståelse. En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan” vid Karlstads universitet, visar hur unga i skolmiljön lär varandra gällande värden och normer – ett slags livsförståelse – genom kränkningar, samtidigt som skolan officiellt fostrar till att ta avstånd från sådana handlingar. Elever i skolan lär varandra och anpassar sig till de värden och normer som gäller för att de som individer ska bli accepterade och konkurrenskraftiga. Negativa omdömen är vanliga och ofta kränkande, men uppfattas av ungdomarna som självklara.

Cynthia M.Villalba bedriver sedan september 1999 ett forskningsprojekt på Stockholms Universitet som handlar om hur man i Sverige hanterar hemskola som alternativ till den obligatoriska skolgången:
Out-of-School’ Alternatives in Compulsory Education in Sweden: Emerging Policy?

Läs ett utdrag i form av en artikel som PDF
Creating Policy from Discursive Exchanges on Compulsory Education and Schooling in Sweden Minst sagt intressant!

Mer kunskap för pengarna
– En analys av resurser och resultat i grundskolan

Så heter den famösa rapport som Skolverket redovisade och skolministern uttalade sig negativt om. Rapporten drogs in, men finns nu åter att läsa i
rapporten i pdf.

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift som ges ut av Örebro universitet. För några nummer sedan togs frågan om den svenska skolplikten upp till behandling. Läs mera i
Gunnar Bergs artikel Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande
Mats Dahlkvists artikel Skolplikten och samhällsordningen - Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång.

Examensarbete, 5 poäng, Fallstudier av hemundervisade barn (Worddokument), Torbjörn Enoksson, Uppsala universitet.

Living Away from Blessings.
School Failure as Lived Experience
Avhandling (29 okt 04) av Carina Henriksson om upplevelser av misslyckande i skolan. Ur abstract:
"The lived-experience descriptions show that the students view school failure as having little to do with cognitive inadequacy; rather, they understand school failure as a behavioral deficiency on their part."

"Tomorrows God" av Neale Donald Walsch är den senaste i den serie av böcker som fått samlingsnamnet "Samtal med Gud"-böckerna. Kapitel 21 heter "Our Kids and God" och behandlar skolan. Texten bekräftar mycket av det jag skrivit om i "Sluta skolan!" Till exempel:

“The way to control a population is to control a population’s mind, and the best way to do that is to begin with the young.”

Kan framtidens skola enbart verka via Internet? av Mathias Högbacka

Böcker på engelska finns i denna lista från amazon.com.

Skola och Makt är en bok från 1994 av Anders Persson som tar upp en del av de frågor som behandlas i Sluta skolan!
Läs en artikel om vad han ägnar sig åt nu!

Att vara förälder i skolan
En studie om föräldramedverkan i den obligatoriska skolan av Emelie Abrahamsson, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.