Kp bok och DVD p Books-on-DemandLadda hem bokens manus i pdf 380 KB
Bok & DVD
Sluta skolan!
En lärares tankar och råd till unga föräldrar
av
Lennart Mogren
Hemskola / Friskola

EUDEC2008
Konferens i Leipzig 25/7-3/8 som tar upp sk democratic education, med skolor där eleverna är fria att välja sin väg själva. Detta är vad som gäller:

* to decide individually how, when, what, where and with whom they learn,

* to have an equal share in the decision-making as to how their organisations - in particular their schools - are run, and which rules and sanctions, if any, are necessary.

Att skilja barn från deras föräldrar är en viktig orsak till att den allmänna skolan skapades. Läs mer i ett citat ur Sluta skolan!

I Kalifornien har Randy Gaschler startat en helt ny skolform som heter Parent-driven schools. Ett samarbete har inletts mellan Gary och mig som ska leda till att vi sammanställer informationsmaterial och besök. På sajten startfasen.se kan du läsa mera. Kstartfasen.se läsa mer!

Cynthia M.Villalba bedriver sedan september 1999 ett forskningsprojekt på Stockholms Universitet som handlar om hur man i Sverige hanterar hemskola som alternativ till den obligatoriska skolgången:
Ett utdrag i form av en artikel som PDF:
Creating Policy from Discursive Exchanges on Compulsory Education and Schooling in Sweden

En forskningsrapport om hemskola:
Fallstudier av hemundervisade barn , Torbjörn Enoksson, Uppsala universitet.

En livaktig webbtidning Hemmaföräldrar.

Skolverket om friskolor

Friskolornas riksförbund

Mera hemundervisning

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, förkortat ROHUS

Skolans vara eller inte vara Om hemskola och forum.

Simone de Hoogh har arbetat med hemundervisning i Nederländerna i många år. Ladda hem hennes artikel "Ett lyckat undervisningsexperiment". Originalet publicerades i tidskriften Transpaerent

Länkar om hemskkola:
Borta bra... Hemma bäst!

Diskussionsplats om hemskola:
Alternativ.nu

Nätskolor för utlandssvenskar:
-
Sverigepaketet
Lärare på
Botkyrka Friskola ger distansundervisning i grundskolans svenska och SO.

-Sofia Distans. Öppen även för barn i Sverige.

Exempel på on-lineskolor i USA:
SK Online
COOLSchool
Electronic Charter School

Sajter i USA med massor av info om hemundervisning:
National Home Education Research
Institute
Homeschool World
Home School Legal Defense Association
How Homeschooling Works