Bok & DVD
Sluta skolan!
En lärares tankar och råd till unga föräldrar
av
Lennart Mogren
Läromedel
och
verktyg
för
föräldrar
som
vill
sätta igång
!
Kp bok och DVD p Books-on-DemandLadda hem bokens manus i pdf 380 KB
Lekfullt lärande - tre exempel

Folkskolereformen 1842 tror vi var räddningen för utbildning och lärande i Sverige. Kan det ha varit tvärtom?

Här ska jag visa på ett läromedel som användes flitigt i Stockholm från 1800 fram till folkskolans införande och ett annat som kan bli stilbildande för det nya som ska ersätta den föråldrade institutionen, skolan.

2-åringar som kan läsa

År 1800 kom det ut en liten skrift i Stockholm med titeln "JULKLAPP AV CADMUS eller Lättaste Sättet att lära Barn läsa". Cadmus hette egentligen Israel Gustav Wärnman och visade på ett enkelt och lekfullt sätt hur föräldrar kan lära små barn läsa redan innan barnen lärt sig tala rent. Tricket var ordkkort. Hur de användes kan du läsa mera om i den bifogade PDF-filen som är en kopia av ett av de tre original som finns bevarade av Cadmus häfte.

Cadmus metod togs upp av professor Ragnhild Söderbergh vid Lunds Universitet och hon försökte sprida kunskap om den i Sverige. Med klent resultat. Det lär ha funnits de som menat att det skulle skada de små barnens hjärnor om de fick lära sig läsa före den av staten fastställda lämpliga åldern, dvs 7 år.

År 2005 finns det tecken på att metoden börjar väcka intresse.  
Sedan 1987 har Öjaby förskola i Växjö kommun använt sig av Cadmus ordkort som introducerades i deras verksamhet med hjälp av Ragnhild Söderbergh. De bedriver nu informations- och kursverksamhet om sina erfarenheter,
LÄS MERA HÄR!

Tankeverktyg för barn

Johan fick frågan och funderade.
— ToonTalk är bra för fantasin. Man lär sig att tänka.

Johan, 7 år, var med i det forskningsprojekt som hette
Playground och som använde programmeringsspråket ToonTalk.

ToonTalk är ett programmeringsverktyg för barn med en helt egen värld. Genom att leka med verktygen och bilder utvecklar barnet sin tankeförmåga. ToonTalk-boken ger handledning för att komma igång och bäst sker introduktionen i samarbete mellan barnet och någon vuxen. Senare kan flera barn dela på spel eller världar som de byggt.

Förutom att lära sig att spontant fokusera, tänka och skapa med tanken lär sig barnen matematik på ett roligt och konkret sätt.
Vill du vara med och testa betaversionen av ToonTalk-boken kan du skriva till
lennart@slutaskolan.nu

Magiska Ord, ett helt nytt dataprogram har kommit i år och bygger på forskning om visuella språk och barn vid Linköpings Universitet. Magiska Ord är en ny typ av kreativ programvara för barn. Med programmet kan barn:

* Skapa interaktiva animerade världar
* Skapa vänliga datorspel utan våldsinslag
* Utforska innebörden av ord som en del i sin läsinlärning